Stort intresse för kommunal sommarpraktik

Ansökningstiden för att få kommunal sommarpraktik har börjat i kommunerna runt om i Skåne. Ungdomarna som söker hoppas på fyra veckors jobb med en lön som ligger runt hälften av ett vanligt sommarjobb. Ändå intresset stort.

– Det är ett väldigt tryck efter blanketter. Det kändes nästan som ett biljettsläpp till en rockkonsert, Asta Sandqvist, chef för Ung i sommar i Malmö

Lite fler platser
Hälften av de runt 3 000 ungdomar som beräknas söka, kommer att få sommarpraktik i någon del av den kommunala verksamheten i Malmö. Det är lika många platser som förra året.

I Helsingborg fördubblas i år antalet platser från 500 till 1 000 eftersom söktrycket tidigare år varit så stort. I Lund finns, precis som förra året, 260 platser

Äldreomsorg impopulärt
För de flesta är sommarpraktiken den första kontakten med arbetslivet, och en chans att prova på ett framtida yrke. Flest sökande och flest platser finns inom barnomsorgen. Minst populärt är äldreomsorgen.

– Vi gör allt vad vi någonsin kan för att försöka få in ungdomar just i äldreomsorgen och vi har faktiskt fått många positiva reaktioner att det var trevligare än man trodde, berättar Asta Sandqvist.

Låg lön
Praktiklönen är modest. Helsingborg betalar bäst, runt 60 kronor i timmen. Lunds kommun, som förra året betalde sina praktikanter näst sämst av alla kommuner i Sverige, höjer ersättningen rejält i år. Malmö är snålast här ligger lönen på 30-40 kronor i timmen.

– Vi har en viss summa pengar. Ska ungdomarna ha dubbelt så mycket är det bara hälften så många som kan få en plats, säger Asta Sandqvist.