Mindre hemtjänst till invandrare i Malmö

Trots att äldre invandrare oftare har sämre hälsa än svenskar, så är det en betydligt mindre andel av Malmös invandrare som är beviljade hemtjänst jämfört med de infödda svenskarna.

Sociologen Susanne Linné har skrivit en rapport om problemet för Malmö stads räkning.

– Till viss del tror jag att det beror på kommunikationsproblem, att man har svårt att berätta vad man behöver för hjälp, och att man inte heller vet vad man kan få för hjälp, säger hon.

Ibland leder de här kommunikationsproblemen till och med till att den äldre tackar nej till hemtjänst. Enligt Susanne Linné är det istället ofta anhöriga som får hjälpa till, eller så försöker den äldre klara sig själv, vilket ofta får till följd att man till exempel äter sämre mat.

Stor skillnad
Bara nio procent av Malmös invandrare som är över 65 år är beviljade hemtjänst, och då räknas även tyskar, danskar och finnar, som ofta får hemtjänst i samma utsträckning som svenskarna, in i den här gruppen.

Samma siffra när det gäller de infödda svenskarna är 15 procent. Det är alltså nästan dubbelt så vanligt att äldre svenskar får hemtjänst, än att äldre invandrare får det.

Svårt att säga vad man vill
Susanne Linné har djupintervjuat äldre invandrare i Malmö om deras inställning till hemtjänsten. De som inte var nöjda var det inte för att hemtjänstpersonalen gjort ett dåligt jobb, utan för att man helt enkelt inte kunde prata med varandra.

– Man kunde inte säga ”hej”, ”välkommen” eller ”jag skulle vilja ha det här gjort”, alltså den delen som är väldigt viktig inom hemtjänsten att man har en social relation, berättar Susanne Linné.