Kommunen brister i hemtjänstinformation

Stadsdelarna i Malmö måste bli bättre på att informera äldre invandrare om rätten till hemtjänst. Enligt en rapport gjord på uppdrag av Malmö stad är dålig information ett viktigt skäl till att äldre invandrare får hemtjänst i betydligt lägre grad än personer födda i landet.

Adelinda de Escalante från Peru är 82 år och har bott i Malmö i 18 år, men hon har aldrig fått någon information om sina rättigheter till hjälp.

– Jag har fått veta ett och annat från mina väninnor, men någon officiell information har jag aldrig fått, berättar hon.

Svårt även för dottern
Inte heller Adelindas dotter Maria Escalante, som kom till Sverige som utbytestudent när hon var ung, har fått någon information om hennes föräldrars rättigheter.

– Det jag har fått reda på har jag själv luskat reda på, säger Maria Escalante.

Familjen Escalantes situation är inte unik. I en rapport beställd av Malmö stad så listas brist på information som en faktor, som gör att äldre invandrare i betydligt lägre utsträckning än infödda svenskar använder sig av hemtjänst.

Stadsdelarna ansvariga
Det är de olika stadsdelarna i Malmö som har ansvaret för informationen till de äldre.

– Vi har en informationsbroschyr som översätts till flera olika språk. Sedan är det ofta via mun till mun, säger Lena Gabrielsson, som är vård- och omsorgschef i invandrartäta Rosengård, där en stor del av de äldre har svåra problem med att förstå information på svenska.

Måste förbättra informationen
Allt eftersom andelen äldre invandrare i Malmö blir fler och fler, så vill Lena Gabrielsson att man ska bli bättre på att informera om de äldres rättigheter.

– Kanske bör vi bli bättre på att bedriva uppsökande verksamhet. Vi har ju en skyldighet att bedriva uppsökande verksamhet, och det skulle vi nog kunna göra lite bättre, säger hon.