Dagverksamhet på persiska startas

För att äldre personer från Iran och Afghanistan inte ska bli isolerade på svenska äldreboenden tänker nu Iranska demokratiska föreningen i Malmö starta en egen dagverksamhet, en verksamhet där alla talar persiska.

– Behovet är stort eftersom de flesta berörda bor hemma och inte klarar språket så de kan ringa vårdcentralen och boka tid, säger Silvia Decattaldis, en av initiativtagarna.

Idag har Iranska demokratiska föreningen ett litet kafé vid Möllevången i Malmö där de äldre kan träffas, men lokalen är liten och långt ifrån handikappvänlig. Så med hjälp av EU-pengar så vill man nu bygga upp ett riktigt dagcenter för de äldre. Man har fått pengar för en förstudie, men nu hoppas man få också att få medel för att bygga upp verksamheten på riktigt.

Förhoppningen är att kunna hjälpa ett femtiotal äldre personer som talar persiska. Och det är mycket man vill hjälpa till med - tolkar, trygghetslarm, hjälp att handla, hemtjänst med personal som talar persiska och jourverksamhet. Men dagverksamheten ska också ha en social funktion.

En av personer som idag spenderar mycket tid på föreningens kafé är 67-åriga Razieh Farjami, och hon hoppas att det nya dagcentret blir verklighet.

- Vi är många här som är ensamma i Sverige och behöver det, säger hon.