Demokratisk vänster siktar på valet

Ännu ett vänsterparti har bildats, den här gången i Lund. Demokratisk vänster är namnet och partiledare är Ulf Nymark som nyligen efter 30 år sade upp sitt medlemskap och lämnade vänsterparitet.

– Vänsterpartiet är inte det parti som jag gick till val på senast nu 2002. Det har förändrat sig ganska dramatiskt under den tiden, säger Ulf Nymark.

Demokratisk vänster i Lund har tagit ett första steg mot att ställa upp i höstens kommunalval.

– Vi är tämligen övertygade om att det finns ett stort behov av ett nytt vänsterparti och vi har fått många positiva reaktioner från väljare, säger Ulf Nymark.

Lucka för nya vänsteralternativ
Det som vänsterpartiledningen ser som lokala oroshärdar runt om i landet håller på att formeras till reella alternativ inför kommunalvalet i höst. Enligt partiforskaren Gissur Erlingsson har socialdemokraterna gått till höger och vänsterpartiet till vänster och öppnat upp jaktmarker för nya vänsteralternativ och väljarna är inte längre lika trogna, i varje fall inte i kommunalvalen

– Väljarna har blivit mer rörliga både mellan val men också inom val och det ökar chansen för nykomlingar, säger Gissur Erlingsson.

Fler lokala vänsteralternativ
Gnesta, Uddevalla, Söderhamn, Fagersta, Lund, på flera håll i landet finns alltså en påtaglig missnöje med utvecklingen i vänsterpartiet och i nyligen gick förre vice ordförande i vänsterpartiet, Johan Lönnroth, med i nybildade vänsterdekmokraterna som har planer på att ställa upp i riksdagsvalet i höst.

– Det tycker jag är oerhört positivt. Det behövs ett nytt vänsterparti i svensk rikspolitik och det tror jag måste formas underifrån, säger Ulf Nymark i Lund som hoppas på fler lokala vänsteralternativ.