Transporter viktigt för att få igång Skåne

Transporter är det viktigaste för att få Skåneregionen att utvecklas. Det tycker majoriteten av skåningarna i den undersökning som Region Skåne gjort.

Skiljer sig gör storstadsborna i Malmö och Lund, där tycker man att det är viktigare att satsa på högre utbildning och forskning.

Även prioriteringar av vilka industrigrenar som är viktiga skiljer. Där anser de som bor i Malmö/Lund att medicin och informationsteknologi är viktigast, medan övriga Skåne vill satsa mer på livsmedel och verkstadsindustri.