Just nu

  • Åter full framkomlighet på både väg E6 och E22

Många vill bli yrkessoldater på P7

För första gången i modern historia ska Sverige få en yrkesarmé, som ska kunna sättas in i regelrätt strid var som helst i världen på kort varsel. På P7 på Revingehed är rekryteringen av soldater till den nya styrkan i full gång, och drygt 2000 personer har redan sökt.

En av dem som har sökt till utbildningen är Linus, 19 år, som av säkerhetsskäl inte vill säga sitt efternamn. Linus är just nu värnpliktig sjukvårdare.

– Jag har inte så bra betyg från skolan, och det är bra att få jobb direkt efter muck, berättar han. Det är ganska bra betalt, och jag tycker att det är väldigt kul.

Vad skulle vara det värsta som kan hända, när du ligger i beredskap?

En krigszon där det verkligen är massmord på folkgrupper, det skulle vara det värsta, säger Linus.

Rycka in på kort varsel
Det värsta tänkbara är också fullt möjligt, om styrkan får ett uppdrag i någon konflikthärd. Efter utbildningen mellan november i år och den sista december 2007 kommer soldaterna att ligga i beredskap, vilket innebär att de med tio dagars varsel ska kunna rycka in någonstans i Europa och inom två veckor i resten av världen.

Det soldaterna är med om ska regelbundet utvärderas och rapporteras uppåt i organisationen, så att inga misstag begås, när Nordic Battle Group sedan bildas. Styrkan kommer att vara det svenska bidraget till Partnerskap för Fred och startar 2008.

Förbereds för strid
Idag finns svenska trupper i Afghanistan, Kosovo och Liberia. Om de skulle behöva extra stöd kanske det svenska kompaniet skickas dit, och enligt Fredrik Hedvall, kompanibefäl för IA 06 på P7 på Revingehed, förbereds soldaterna för såna situationer.

– Man vet ju inte riktigt var man vill använda förbanden, och det är ju lite av tjusningen. Vi ska träna för att klara av de värsta uppgifterna, det vill säga regelrätt strid, säger han.