Järnåkraskolan startar hästklasser

Till hösten kan eleverna i årskurs sju på Järnåkraskolan i Lund välja att gå i en klass med hästinriktning, en hippologklass.

– I samband med att vi startade handbollsklasser här förra året, så kom några flickor och föreslog att vi skulle starta något med ridning, säger Anita Ljungh, rektor för årskurs sju till nio på Järnåkraskolan

Nu ska alla som elever som ska börja sjuan till hösten få chansen att gå i hippologklassen, de enda kravet för att få starta är att man redan är medlem i en ridklubb.

Så under tiden för det som kallas elevens val så kommer eleverna i hippologklassen att lära sig allt om hästar.

– Det blir både hästteori, föreläsare och studiebesök, säger läraren Mikael Walles, som varit med och arrangerat utbildningen.

Alla praktisk moment i utbildningen kommer att hållas på Lomma ridklubb eller hos lunds Civila ryttarförening. Däremot kommer teorin som är den största delen av undervisningen att hållas på Järnåkraskolan.