Flera fall av mässling konstaterade

Sex fall av mässling har konstaterats i Helsingborg den senaste tiden. I Danmark har sju fall upptäckts. Fem vuxna och ett barn i Helsingborg har smittats och eftersom ett par varit i Danmark misstänker man att de blivit smittade där.

– Den som insjuknade först reser mycket till Danmark och har flugit från Kastrup. Den andra personen som insjuknade jobbar på Kastrup, säger Kristina Persson, biträdande smittskyddsläkare i Skåne.

Mässling är en väldigt smittsam luftburen sjukdom och det räcker att man står nära någon som bär på viruset för att själv bli smittad.

Till en början visar sig mässling genom feber, irriterade ögon och hosta. Det är alltså samma symptom som vanlig influensa och därför kan mässling vara svårt att upptäcka direkt.

Först efter tre till fyra dagar får man de utslag som kan kopplas samman med sjukdomen. Tror man att man kan ha fått sjukdomen så rekommenderar Kristina Persson att man kontaktar sjukvården direkt.

Man behöver inte vara rädd för att åka till Danmark framöver, enligt Kristina Persson. Precis som i Sverige har man också där allmän vaccination när det gäller mässling. Däremot ska man se till att ha rätt skydd och detta gäller särskilt små barn.

Att de senaste tidens fall av mässling skulle vara tecken på en kommande epidemi tror Kristina Persson inte på.