Misstänkt Volvokartell i rätten

På tisdagen inleddes förhandlingar i Stockholmstingsrätt där Konkurrensverket misstanker åtta Volvohandlare i framförallt Skåne för kartellbildning och prissamverkan. Företagen misstänks bland annat ha haft en hemlig överenskommelse om prissättningen på Volvobilarna. Konkurrensverket kräver nu att företagen betalar över 71 miljoner kronor i böter.

För tre och ett halvt år sen fick konkurrensverket tillgång till ett e-brev som hade skickats mellan de nu stämda Volvoåterförsäljarna. I brevet diskuterades prissättning på olika Volvomodeller.

En månad senare gjordes konkurrensverket flera gryningsräder. Idag hävdar konkurrensverket att de säkrat bevis på att sju återförsäljare från Skåne i olika möten och e-brev tillsammans kom överens om priser, påslag och rabatter för nya personbilar.

De ska även ha delat upp marknaden mellan sig. Bland annat kom återförsäljarna tillsammans överens om ett lokalt påslag på 3 000 kronor för Volvo och Renault, enligt konkurrensverket. Samtliga åtta återförsäljare tros dessutom ha gjort upp om priserna på begagnade bilar.

Volvoåterförsäljarna medger att de har träffats, men anser att det inte strider mot konkurrenslagen.

- Ingen har bestridit att de träffats. Det är närmast en skyldighet att träffas och samordna gemensamma frågor. Däremot att de skulle ha samordnat priser stämmer inte, säger Mikael Lettius som företräder sex av de åtta Volvoåterförsäljarna.