Få kvinnor i börsbolagens styrelser

Skåne är sämre än landet i genomsnitt när det gäller kvinnlig representation i börsbolagens styrelser.

I de 43 skånska bolagen sitter kvinnor på 33 av 254 styrelsestolar - det motsvarar 13 procent och det är klart sämre än genomsnittet för alla svenska börsbolag.

I tretton bolag finns inte en enda kvinna i styrelsen, och där de finns är det nästan alltid så att en ensam kvinna omges av halvdussinet män.

I bara tre av de 43 bolagen finns två kvinnor i styrelsen. Ett av bolagen är charkföretaget Sardus i Helsingborg, men där finns inte en enda kvinna bland de nio i företagsledningen.

Och det är just i företagsledningen som möjligheterna är störst att bedriva det konkreta jämställdhetsarbetet - styrelserna drar bara upp riktlinjer.

Sämst på jämställdhet är dock de fackliga organisationerna i de få fall numera där de får tillsätta arbetstagarrepresentanter i bolagsstyrelsen.

henric.borgström@sr.se