Får hjälp med att klara skolan

I Helsingborg vill socialförvaltningen hjälpa barn i familjer som är hemlösa att trots sin utsatthet klara skolan.

Genom att stötta föräldrarna med gruppträffar och individuella planer för varje barn försöker man hjälpa barnen att klara sin skolgång.

- Min mindre sons skolgång har förändrats drastiskt till det bättre, säger Linda Lindqvist, en av dem som ingår i den första gruppen av föräldrar.

Hon kom med i projektet Familjemobilisering i höstas och bor nu med sina två barn i en av kommunens andrahandslägenheter.

Projektet för bostadslösa barnfamiljer stöds av socialstyrelsen.

- Det handlar om att stötta föräldrarna och mobilisera den kraft de har så de kan hjälpa sina barn, säger projektansvariga Daina Åbinger på socialförvaltningen i Helsingborg.

Den senaste räkningen av hur många som är hemlösa visade att 530 personer i Helsingborg var det.