Tvist om katalysatorer i rätten

Efter en mer en sex år lång tvist är det tänkt att Miljööverdomstolen nu ska avgöra om miljönämnden i Helsingborg har rätt att tvinga färjebolagen som trafikerar Helsingborg-Helsingörleden att skaffa katalysatorer till sina fartyg. Förhandlingarna inleddes idag i Helsingborgs tingshus.

Egentligen handlar målet inte om att de två rederierna HH-Ferries och Sundsbussarna ska skaffa katalysatorer eller inte för det har de redan skrivit under på att de ska göra. Men problemet är att de inte gjort det på grund av miljönämndens krav, utan för att de nått en ekonomisk uppgörelse med Helsingborgs hamn.