Attraktiv kommun kan hitta vårdpersonal

Vården, både i kommuner och landsting, står inför ett generationsskifte, och inom en tioårsperiod kommer mycket personal att behöva anställas.

Och för att lyckas med det måste kommunerna bli attraktivare som arbetsgivare, säger Dag Juhlin på kommunförbundet i Skåne.

Traditionellt finns det ju inte så många karriärmöjligheter för en udnersköterska, men Dag Juhlin tror att man kan ändra på det genom att låta arbetet förändras och genom att använda nya tekniker, som till exempel IT och datorer också i undersköterskornas arbete.

Britt-Marie Mårtensson som är arbetsförmedlare i Tomelilla tror att det kan vara ett sätt att locka unga att satsa på en vårdutbildning.

Men idag finns det för många undersköterskor. Ungefär 600 är helt arbetslösa och nära 1900 undersköterskor är undersysselsatta, det vill säga att de jobbar deltid eller är timanställda, trots att de skulle vilja jobba mer.

Deltidsarbetslösheten brukar kallas en klassisk kvinnofälla, och Dag Juhlin från kommunförbundet i Skåne säger att kommunerna måste bli bättre på att ge dem som vill heltid.