Tre unga muslimer upplyser om Sverige

Tre unga muslimer från Skåne åker till Egypten och Jordanien för att fungera som ett sorts ambassadörer. De ska tala om för studenter, politiker och opinionsbildare i arabvärlden att Sverige inte har med Muhammed-teckningarna att göra. De ska även tala om att det finns en fungerande dialog med muslimer i Sverige.

– Den svenska modellen kan vara en förebild för andra som lever i Europa. Det kan också visa den arabiska och muslimska världen att det även finns de som står för dialog och respekt för muslimer. Sveriges intressen ska inte hotas av karrikatyrkrisen. Sverige har en annan modell än Danmark, säger Othman al-Tawalbeh, informatör inom Helsingborgs stad.