Felaktig läkemedelsordination

Många patienter får fel läkemedel. Primärvården i Nordvästra Skåne har låtit Apoteket gå igenom läkemedelsanvändningen på ett 50-tal äldreboenden i nordväst Skåne. I många fall saknades en klar diagnos för utskrivna läkemedel. Efter genomgången så minskade kostnaderna läkemedel med i snitt 850 kronor per patient och år.

Undersökningen är gjord från september 2005 till och med januari 2006. De 943 vårdtagare som fått läkemedelsgenomgångar har varit äldre än 75 år och använt fem eller fler läkemedel. I snitt använde vårdtagarna nio läkemedel regelbundet och två läkemedel vid behov.