Ny asyllag ökar antalet flyktingar

Den nya asyllagen innebär ett kraftigt ökat tryck på Malmö stad. Antalet flyktingar beräknas bli dubbelt så många som planerat.

Så många fler nyanlända flyktingar kommer att innebära stora problem i kommunens stadsdelar. De nyinflyttade behöver bostad. De ska introduceras i svenska språket och många fler barn behöver barnomsorg och skola.

– Vi har svårt att klara av boendet och förskolan. Vi har svårt nog att klara skolorna idag, med barn som behöver mycket stöd med modersmålsundervisning och annat, säger Ilmar Reepalu

På Rosengårds stadsdelsförvaltning tror man att det ökade antalet inflyttade allra först blir synligt i introduktionsverksamheten, och först där efter i barnomsorg och skola. Många av barnen har levt under svåra förhållanden under en längre tid, och kommer att behöva särskilt stöd.

– Antalet ärenden till introduktionen har ökat från 40 hushåll per månad i genomsnitt till 100 i januari, säger Jahangir Hosseinkhah, tillförordnad verksamhetschef på förvaltningen för Arbete och Utbildning i Rosengård.