Byalag mot ligghallar

Sex byalag i de östra delarna av Lunds kommun ställer sig nu på nötköttsproducenten KC-Ranchs sida i tvisten med Djurskyddsmyndigheten.

I ett brev till Jordbruksminister Ann-Christin Nykvist kräver de att ranchen ska slippa bygga de ligghallar för korna som Djurskyddsmyndigheten kräver.

– Ranchdriften har pågått i 40 år med djur som lever gott. Vi vill hjälpa till så att dispensen kan fortsätta, säger Kaj Wirenbook, kontaktperson i Torna Hällestads byalag som är ett av byalagen som står bakom brevet.

Sedan 1993 har KC-Ranch haft dispens från kravet på ligghallar för sina nötdjur. Korna betar istället fritt på fälten runt Revingehed. I höstas beslutade Djurskyddsmyndigheten att inte förlänga dispensen. Reglerna har blivit strängare och ranchen måste bygga stora ligghallar där de 1 500 djuren ska kunna söka skydd när vädret är dåligt.

Men på ranchen vägrar man, dels på grund av att djuren redan söker skydd på andra ställen på fältet och dels på grund av att man om man skulle behöva bygga hallar så skulle man också behöva köpa in massor av hö, hö som inte skulle vara kravmärkt. Byalagen tror också att ligghallarna kan ge fler negativa effekter.