Barn i riskzonen på gårdar

Under våren och sommaren har det skett tre allvarliga olyckor där barn har dödats eller skadats när de kommit i vägen för jordbruksmaskiner.

Gårdar kan vara farliga för barn, och sedan ett par år driver Lantbrukarnas riksförbund, LRF, projektet FarmarBUS, för att öka säkerhetstänkandet på gårdar.