Utsläpp av syra i Malmö

Drygt 200 liter pentansyra läckte ut på Blidögatan i Malmö vid ettiden i eftermiddag, efter att en gaffeltruck råkat köra på ett fat med syran.
Syran klassas som farligt gods och räddningstjänsten är på plats för att sanera.

En del av syran hann dock läcka ut i en dagvattenbrunn vilket kan skada ledningsnätet. Brunnen spolas därför med vatten.