Entreprenad omdiskuterat i Trelleborg

Trelleborgs kommun har det senaste året kritiserats av näringslivet för att alldeles för lite av kommunens verksamhet ligger på entreprenad. Men socialdemokraterna i Trelleborg är övertygade att det inte är antalet aktörer på marknaden som avgör företagarvänligheten.

- Jag tror att det viktiga för att etablera företag är att man har bra skolor, bra miljöer och ett bra kulturliv, säger Egil Ahl, gruppledare för socialdemokraterna och kommunstyrelsens ordförande.

Men moderaterna håller inte med. Moderaternas gruppledare och vice ordförande i kommunstyrelsen, Lars Christensson, menar att all kommunal verksamhet bör konkurrensutsättas, för att göra den effektivare och för att skapa fler jobb.

- Vi anser att all kommunal verksamhet som är möjlig ska konkurrensutsättas för att få ut så mycket som möjligt av skattebetalarnas pengar. När det gäller till exempel renhållning, gata och grönyta skötsel så skulle jag inte bli förvånad om det kunde bli 15-20 procent billigare om det konkurrensutsattes.

Men Egil Ahl vill inte se att mer av den kommunala verksamheten konkurrensutsätts. För han tycker att det är kommunen som bäst sköter, i alla fall omsorg, vård, skola och kultur.

- Där känner jag att kommunerna som inte har vinstintresse är bäst som arbetsgivare.