Malmö Stad öppnar stödcenter

I går började svenska medborgare komma hem från oroligheterna i Libanon. I Malmö öppnade kommunen ett stödcentrum dit de som känner att de vill prata om sina upplevelser kan få hjälp med det.
- Även de som har kvar släkt och vänner i området kan komma till stödcentret för det kan finnas många olika anledningar till att gå dit, säger Marie-Louis Arent, beredskapsplanerare vid Malmö stad.