Råttläget bättre i Malmö centrum

Många malmöbor i centrum har haft problem med råttor på sina innergårdar. Råttorna skräms upp ur sina bon på grund av alla byggarbeten runt om i stan.

På Triangelns och Korpens förskola har man under året haft extremt många råttbesök. Nu har Anticimex sanerat gården och barnen kan leka som vanligt igen.
Fast några råttor har blivit kvar, berättar Helena Lennardsson, förskolelärare på Triangelns förskola.