Högtryck på förlossningsavdelningarna

Det är hårt tryck på förlossningsavdelningarna på de skånska sjukhusen under sommaren.

Fler föder under sommarmånaderna och samtidigt är det semestertider även för barnmorskorna.