Förbud att bevattna i hela Skåne

Länsstyrelsen har idag förbjudit all bevattning av mark i Skåne, som inte har tillstånd av miljödomstol.

Om man ändå vattnar riskerar man att få bevisa att uttaget inte påverkar miljön negativt.
I värsta fall kan man åtalas för brott mot miljöbalken.
Förbudet gäller uttag från grundvatten, bäckar och åar.
Vad gäller bevattning med kommunalt vatten är det upp till varje kommun att bestämma vad som gäller.