Allt fler svenskar blir läkare i Danmark

Allt fler svenskar utbildar sig till läkare vid de danska universiteten i Odense och Århus. På Syddansk-universitet i Odense har antalet norska och svenska sökande till läkarutbildningen trefaldigats på fem år, till över 900 sökanden i år.

Och förra året var ett 70-tal av universitetets 275 läkarstudenter svenskar.