Få svarar på sjukvårdsupplysningen

Allt fler ringer sjukvårdsupplysningen och det kan tidvis bli långa telefonköer. När det är som högst tryck på telefonlinjerna kan patienterna som ringer få vänta upp till en halvtimme.

Trots att man för en och en halv månad sen gick över till ett nytt system med ett nytt telefonnummer, för att bland annat förkorta väntetiderna, fortsätter köerna till sjukvårdsupplysningen.

- Det är viktigt därför att ett av våra mål är att vara tillgängliga och skåningen ska inte behöva sitta i kö utan vårt mål är att man ska komma fram efter ett par minuter, säger Mona Zadig, verksamhetschef för sjukvårdsrådgivningen inom Region Skåne.

Men idag kan man på helgerna få vänta betydligt längre än ett par minuter. Man behöver vara 71 heltidsanställda sjuksköterskor för att kunna ta emot alla samtal utan att det blir för långa köer. Idag är man 44 stycken men man håller på att anställa fler och redan nästa år hoppas man ha anställt tillräckligt många sjuksköterskor och då kommer man förhoppningsvis att ha kommit tillrätta med de långa telefonköerna.