Malmöpolitiker överens om skolans vikt

Såväl socialdemokraterna som moderaterna lovar stora satsningar på skolorna i Malmö om de skulle vinna valet i höst men det finns stora skillnader i vad partierna konkret vill göra.

- Vi har lagt en budget som fokuserar på att ge skolan optimala förutsättningar för att ge alla barn och ungdomar lika chans i livet Det här tror jag är ödesfråga nummer ett i Malmö, att undvika en segregerade skola, säger socialdemokraten Ilmar Reepalu, kommunstyrelsens ordförande i Malmö.

Och moderaten Thorbjörn Lindhqvist, vice ordförande i kommunstyrelsen i Malmö, vill också satsa på skolorna.

- Jag delar uppfattningen att skolan är Malmös ödesfråga nummer ett. Mycket står och faller med skolan. Får vi inte ordning och reda på eleverna tidigt så blir det svårt att få det senare också. Malmö har tyvärr blivit känt för sina skolor men av fel anledning. Min förhoppning är att den skolpolitik vi ska driva blir ett skäl för folk att flytta till Malmö.

10 procent av Malmös grundskoleelever går idag i friskolor, men Ilmar Reepalu är skeptisk till den utvecklingen.

- Om friskolan byggs ut på att medelklassen tycker att deras barn ska gå på lite bättre skolor än andra barn då blir det så att elitens barn får förbättrad utbildning till priset att mycket fler barn får sämre utbildning. Försämringen i den svenska skolan börjar ungefär samtidigt som friskolereformen tar fart.

Medan Thorbjörn Lindhqvist vill se fler friskolor. Enligt honom är friskolorna ett bra komplement till den kommunala skolan.

- Vi ska ha bra kommunala skolor men jag tycker också att det är viktigt att det finns något att välja mellan.

-