Lasarett anmält enligt Lex Maria

Helsingborgs lasarett anmäler enligt Lex Maria en händelse till socialstyrelsen, då en patient avled när ett kärl brast efter en ballongvidgning.

Det var en 76-årig kvinna som genomgått två ballongvidgningar av en kärlförträngning i benet då kärlet brast. Det krävdes då en operation och efter den tillkom ett flertal komplikationer, vilket ledde till att patienten avled.

Enligt Lex Maria är vårdgivaren skyldig att anmäla händelser där patienten utsatts för skada eller risk för skada i vården.