Löfte om förskolebygge i Eslövs kommun

I vår serie inför valet har turen har nu kommit till Eslöv. Eslöv är en kommun som under lång tid haft en hyfsat god ekonomi. Situationen de senaste åren med hög inflyttning har inte gjort situationen sämre. Förra året gick man 28 miljoner plus.

Cecilia Lind är socialdemokratiskt ordförande i kommunstyrelsen i Eslöv säger till P4 Radio Malmöhus att pengarna bland annat ska användas till pensionerna och att bygga förskolor och en stor idrottshall i Harlösa

Även de borgerliga med centerpartiet i spetsen vill sätta av pengar till de kommande pensionskostnaderna och skapa en buffert ifall det skulle komma sämre tider. På frågan om konkreta vallöften till väljarna svara centerparitets Ingemar Jeppson att demokratifrågorna är mycket angelägna och att de måste hitta ett bättre sätt att ta tillvara på folks idéer och tankar kring hur man vill göra i kommunen. Det andra de vill göra är att öka valfriheten och tycker att invånarna ska ha ett bättre utbud att väja mellan kommunens olika tjänster. Exempel på detta är de äldres mat – att de ska kunna välja mellan olika rätter och inte bara vara hänvisade till en.

Cecilia Linds och socialdemokraternas lovar att fortsätta jobba för att vara en riktigt barnvänlig kommun. Dessutom vill man satsa på jobben. Befolkningen i Eslöv har ju ökat och det är därför viktigt att man ska kunna arbeta i kommunen och inte bara bo där.