Lund behöver plantera fler almar

Lunds pengar till att bekämpa almsjukan räcker inte till. Stabsträdgårdmästaren begär en halv miljon kronor extra. För om ingen återplantering sker riskerar Lund att bli utan träd, skriver Skånska Dagbladet.

Programmet för att bekämpa almsjukan har pågått i 20 år. Förra året avverkades 1000 träd. I år kan det bli ännu fler på grund av värmen.