Kaos i skånetrafiken

I ett par timmar har trafiksituationen runt Lomma varit besvärlig på grund av flera olyckor

En lastbil har efter en olycka blockerat hela södergående vägbana på E6:an.

Och folk har försökt vända och köra mot körriktningen för att komma därifrån.

Trafiken har dirigerats om till intilliggande vägar, men både på Malmövägen i Lomma och på 103:an utanför Lommma inträffade ytterligare olyckor som skapade stopp i trafiken.