Svensk-libanesers företag hotade

Det oroliga läget i Libanon bekymrar många svensk-libaneser just nu.
Men för de som driver företag i Sverige med varor från Libanon och Mellanöstern och de som säljer resor dit är problemen ännu mer överhängande.

Guldsmeden Rashid har sin butik vid Möllevångstorget i Malmö - och han är orolig.