Lund får nytt ätstörningscenter

Region Skåne lägger femton miljoner kronor på det nya ätstörningscentret i Lund. Det har nu hälso- och sjukvårdsnämnden beslutat. Det nya centret ska ligga i Sankt Lars-parken och samla all vård fär patienter med ätstörningar under ett tak. Lena Eidevall, divisionschef för psykiatrin i Lund är mycket nöjd med beslutet.

Centret för ätstörningar kommer att stå helt färdigt till årsskiftet. Lena Eidevall uppskattar att cirka 600 patienter om året kommer kunna ges vård i det nya centret. Men det är svårt att uppskatta hur stort behovet egentligen är på grund av det stora mörkertalet, framför allt bland personer med bulimi. Framför allt handlar det om att erbjuda vård till fler och att genom att samla spetskompetens på ett ställe, även kunna erbjuda stöd till de lokala psykmottagningarna.