Hastighetsgränserna synas i Skåne

Vägverket ser just nu över vägarna i Skåne för att se om hastighetsgränserna behöver ändras. Enligt Karsten Saxe på Vägverket finns det många vägar som har för höga hastighetsgränser.

De vägar som behöver ses över ligger främst i nordöstra Skåne och runt Eslöv, men kontroller kommer att göras i hela Skåne. När detta är gjort ska Vägverket och kommunerna bestämma på vilka vägar ändringar kommer att göras. Men att hastighetsgränserna ändras behöver inte betyda att de sänks.