Fortsatt eldningsförbud i hela Skåne

Det råder fortsatt eldningsförsbud i alla Skånes kommuner. Eldning utomhus är endast tillåten i utegrill eller på speciella grillplatser. Det är mycket torrt i markerna i hela Skåne och räddningstjänsten uppmanar alla som vistas i naturen att vara försiktiga.