Banverket satsar på säkerhet på spåren

Banverket satsar på nya metoder för att förhindra olyckor vid järnvägsspåren. Det är nämligen vanligt att folk korsar spåren, trots att det är mycket farligt. I fredags avled en 7-årig flicka sedan hon blivit påkörd av tåget i Burlöv.