Socialtjänsten har ansvar för återvändare

Många av dem som nu kommer från det krigsdrabbade Libanon till Malmö är familjer och personer som tidigare bott i Sverige men återvänt till Libanon och nu söker sig hit på grund av kriget i Libanon. 

- De är svenska medborgare så är det kommunens uppgift att hjälpa dem, säger Sema Soer, chef för socialjouren i Malmö.