Turismen ökar men inte jobben

59 procent av småföretagen som förmedlar logi åt turister i Skåne län tror att deras omsättning kommer att öka inom de närmaste fem åren, det visar en undersökning gjord av Föreningen för turism i Sverige, För Tur.

Men trots det tror majoriteten av företagen inte på att turismen kommer att sysselsätta fler. Bara 19 procent av företagen tror att de kommer ha fler anställda inom fem år.