Dementa har rätt att välja kommun

Dementa personer får rätt att flytta till en annan kommun, även om det betyder att inflyttningskommunen måste ställa upp med särskilt boende eller annan typ av omsorg.

Vellinge kommun tvingas därmed ta emot en 96-årig gravt dement kvinna som tidigare nekats plats på serviceboende i kommunen när hon ville flytta dit för att komma närmare sin syster.

Regeringsrätten har nämligen beslutat att inte pröva Länsrättens dom från december förra året som innebär att kvinnan inte kan nekas plats på serviceboende med hänvisning till att hon är dement.