Satsningar på de äldre utlovas i Ystad

Inför valet i höst lovar båda de politiska blocken i Ystad satsningar på kommunens äldre.

- Vi vill framförallt satsa på trygghet för de äldre, säger socialdemokraten Kent Mårtensson, kommunstyrelsens ordförande.

- Det kommer att innebära att vi från kommunens sida satsar ganska stora belopp på detta och också att få med privata aktörer att bygga den här typen av bostäder för äldre. Det ser vi som en viktig fråga.

Idag har socialdemokraterna 21 av Ystads 49 mandat i kommunfullmäktige. Moderaterna har 12 mandat och de hoppas förstås på att få ta över efter valet. Och moderaten Tomas Lantz har ett par saker han vill genomföra då.

- Det finns två saker som vi tror är viktiga för framtiden. Dels så måste vi attrahera barnfamiljer till Ystad och därför är vi beredda att bygga en ishall under nästa mandatperiod, dels gäller det satsningar på de äldre där vi vill öka valfriheten för människor om de vill bo hemma eller på serviceboende.