Fisk och djurliv hotas av torkan

Det börjar bli riktigt ont om vatten i åar, bäckar och vattendrag i Skåne. Faran är nu stor att det blir så torrt i vattendragen att fisk och djurliv hotas.

Ett vattendrag som är hotat är Råå-ån utanför Helsingborg. Roger Ekström är fisk och vattenvårdare för Helsingborgs stad.