Krismöte om den låga vattennivån

Den långvariga torkan har lett till att vattennivån är extremt låg.

Därför har LRF i Skåne, Länsstyrelsen och lantbrukare träffats idag till ett krismöte för att prata om det svåra läget.