Många betalar färdtjänst i onödan

Varje dag betalar resenärer som åker färdtjänst för resor som de inte ska betala. För är bilen mer än 20 minuter försenad så ska resan vara gratis i stora delar av Skåne. Men informationen om detta är minst sagt bristfällig.

När Ann-Kristin Olsson nyligen skulle åka med färdtjänsten var bilen försenad. Och när hon klev in i bilen sa föraren att hon inte behövde betala eftersom de var mer än 20 minuter sena. Det här gjorde henne mycket förvånad för det visste hon inte om, trots att hon åkt med färdtjänsten i flera år och att bilarna har varit försenade tidigare.

- Då har jag fått betala som vanligt.

Det finns en regel som säger att om bilen kommer mer än 20 minuter efter den överenskomna tiden så är resan gratis där Skånetrafiken tillsammans med kommunerna är ansvariga för färdtjänsten. Men Ann-Kristin Olsson är inte ensam om att inte känna till regeln. Bara i maj i år betalades tjugofem procent av alla försenade resor trots att det inte behövdes. Och det beror på dålig information från kommunerna och Skånetrafiken.

- Vi har kanske inte varit tillräckligt tydliga i dokument till resenärerna. Där kunde vi kanske varit bättre på att tala om exakt vad som gäller, säger Lars Hellström, chef för Skånetrafikens beställningscentraler.

Det är resenären som skall känna till reglerna och påpeka dem för chauffören eller senare för kundtjänsten där man beställer färdtjänst. Men den dåliga informationen gör att många inte känner till reglerna för försenade bilar och betalar i onödan. Men nu skall informationen bli bättre.

- Vi får ju fundera på hur vi ska informera om detta och hur vi ska bli tydligare gentemot våra resenärer. Vi får titta på det under hösten och det kan bli så att detta blir en politisk fråga, säger Lars Hellström.