Hetta på bussar är bara att uthärda

Värmeböljan just nu gör en bussresa genom Malmö nästan outhärdlig.

I höst kommer 83 nya bussar att levereras alla med luftkonditionering.
Men för tillfället ska resenärerna inte vänta sig någon kompensation av Skånetrafiken, trots obehaget som bristen på luftkonditionering medför.