Skurups kommun växer

De senaste åren har Skurups kommun vänt från att ha varit utflyttningskommun till att bli inflyttningskommun. Samhället kommer att växa men politikerna är lite oense om hur samhället ska växa geografiskt. Lasse Häggkvist är socialdemokrat och ledare för oppositionen i Skurup.

Under den senaste mandatperioden har de borgerliga politikerna som styr kommunen jobbat med ett underskott i kommunens ekonomi. Ekonomin börjar nu vara på rätt köl igen och om man får fortsätta efter valet kan man bland annat tänka sig att satsa mera på fritidsverksamheter. Det säger moderata kommunalrådet Niklas Sjöberg.