Hot om åtal minskar bevattning

Bönder och privatpersoner bevattnar allt mindre - detta efter länsstyrelsens restriktioner och hot om åtal. Det visar Länsstyrelsens vatteninspektioner.

Fiskeridirektören Johan Wagnström på Länsstyrelsen var själv ute på inspektion fram till kockan halv två i natt.