Få svenska medicinstudenter stannar

Många svenskar väljer att studera till läkare i Danmark. Men flera flyttar tillbaka till Sverige efter att ha slutfört studierna, vilket kan leda till läkarbrist i Danmark.
Hedvig Andersson har läst fem terminer på läkarutbildningen i Danmark, men hon har inga planer på att flytta därifrån.