Tandläkare i JO-anmäler kriminalvården

En privattandläkare i Malmö har JO-anmält Kriminalvården för att bryta mot tandvårdslagen. Sedan i mars i år har fångarnas möjligheter att få tandvård försämrats kraftigt. Tandläkaren Christer Priwe ansvarar för tandhälsan inom Kriminalvården i Malmö och menar att detta är oacceptabelt.

Enligt kriminalvårdens nya riktlinjer har intagna med kortare strafftid än två år inte rätt till gratis bastandvård under fängelsevistelsen. Tidigare var gränsen sex månader. 2004 kostade tandvården för landets fångar 16,3 miljoner kronor, en mycket liten del av den totala budgeten på omkring fem miljarder. Christer Priwe menar att det här inte blir en besparing i längden.