I Bjuv diskuteras frågan om entreprenad

I Bjuv är en av tvistefrågorna inför valet om gräsmattor, vägunderhåll och liknande ska läggas ut på entreprenad som moderaterna vill eller behållas i kommunal regi som socialdemokraterna vill.

- Kommunen ska vara en lika duktig arbetsgivare och kunna få ut precis lika mycket av sina anställda som en privat näringsidkare kan, menar Stefan Svalö, socialdemokratiskt kommunalråd i Bjuv.

Han tror att man därmed kan ha kvar förtjänsterna som det privata näringslivet skulle göra inom kommunen.

- Och då kan vi utveckla vår service för de pengarna och därmed får vi ett bättre resultat.

Bjuv har redan en gång provat på att driva flera olika kommunala serviceåtaganden i just privat regi, men nu är det åter kommunalarbetarna som sköter dom jobben. Vilka servicejobb är det då det andra politiska blocket vill lägga ut på entreprenad?

- Jag vill lägga ut grönytorna, vägunderhåll, snöskötsel, snöröjning, jag kan tänka mig maten på våra skolor, så det finns mycket vi kan titta på, säger Sven-Yngve Persson, moderat oppositionsråd.

Och med privata entreprenörer blir det billigare tror Sven-Yngve Persson.

- Kan man göra det billigare och dessutom tjäna pengar då är det ju något fel i den kommunala verksamheten för de gör ju inte det om de inte tjänar pengar. Och pengarna de tjänar går ju dels till våra lokala näringsidkare dels till deras anställda, det vill säga kommuninvånarna.